Samtykkeerklæring i forbindelse med terapi-forløb hos Caminoterapi.dk

Kort resume over nedenstående fulde tekst

I forbindelse med terapiforløb hos mig, skal jeg bede dig om dit personlige og udtrykkelige samtykke til, at jeg må indhente, opbevare og behandle visse oplysninger om dig. 

Undervejs i forløbet fører jeg journal over sessionerne/behandlingen, indeholdende informationer i forbindelse med processer, vigtige oplevelser, udfordringer, grundproblematikker og andet, der opstår undervejs. Desuden vil jeg notere egne observationer og refleksioner, der dukker op undervejs. Dette er for at jeg løbende og hele tiden kan støtte og hjælpe dig videre i forløbet.

Udover dette, vil jeg også komme i besiddelse af informationer fra vores eventuelle korrespondance undervejs. Dette kan også være af følsom karakter.

Derudover skal jeg naturligvis have de data om dig, der er nødvendige i forhold til mit økonomisystem, så jeg kan sende fakturaer til dig. 

Herunder er specificeret, hvilke oplysninger, jeg opbevarer og behandler - samt hvordan de behandles. 

Jeg vil bede dig tage stilling til denne samtykkeerklæring og afkrydse nederst, hvorvidt du er indforstået med dette. 

 

På forhånd tak,

Kærlig hilsen

Bente Ghita Hansen

 

Data, der opbevares

Journaloptegnelser – skrives i relevante cases 

Jeg er som psykoterapeut ikke underlagt journalføringspligt. Journal føres kun i relevante sammenhænge. 

-    Navn, evt. adresse, telefonnummer, mailadresse (ikke en del af dette samtykke)
-    Personlige udfordringer i livet
-    Eventuel fysisk sygdom eller psykiatrisk diagnose
-    Oplysninger om parforhold inkl. evt. udfordringer, evt. utroskab, skilsmisser, partners eventuelle sygdom m.v.
-    Oplysninger omkring opvækst
-    Familieforhold m.v.
-    Eventuelle seksuelle overgreb samt andre former for overgreb
-    Diverse uddannelser og beskæftigelse – hvis relevant
-    Tidligere terapeutiske forløb og beskrivelse af personlig udvikling
-    Evt. medicin
-    Eventuelle indlæggelser
-    Lægelige og psykiske behandlinger m.v.
-    Egne observationer og betragtninger om grundproblematikker, mønstre m.v.

Mailkorrespondance/sms-korrespondance

-    Eventuelle spørgsmål og oplevelser du ønsker at dele i forbindelse med forløbet og lign.
-    Personlige udfordringer og beskrivelser, sendt fra dig – samt svar på disse.
-    Eventuelle drøftelser af de oplysninger, beskrevet i ovenstående 

Oplysninger i henhold til Skattelovgivning og Bogføringsloven
Følgende oplysninger skal jeg opbevare i 5 år plus indeværende år - i henhold til Bogføringsloven og disse er derfor ikke indeholdt i samtykket. Du kan derfor ikke efterfølgende anmode om sletning af følgende oplysninger:
-    Navn
-    Adresse
-    Mailadresse
-    Telefonnummer
-    Økonomiske transaktioner/betaling for sessioner

OBS:

I tilfælde af eventuel diagnose, har jeg mulighed for at tilbyde dig behandlinger, der er fritaget for moms - og dermed billigere behandling. I dette tilfælde, skal jeg opbevare oplysningerne om din diagnose i 5 år plus indeværende år - i henhold til Skattelovgivningen. 

Du kan herunder give særskilt samtykke til, at jeg opbevarer disse oplysninger i 5 år. Ønsker du ikke at give samtykke til dette, vil min behandling muligvis blive pålagt moms i henhold til lovgivningen. Da jeg skal ligge inde med disse oplysninger i 5 år i henhold til Skattelovgivningen, kan du ikke efterfølgende tilbagekalde tilladelsen til opbevaring af denne oplysning. 

              

Data opbevares og behandles

Journaloptegnelser

Jeg er som psykoterapeut ikke pålagt journalføring. Derfor føres der som udgangspunkt ikke journal over dit forløb. Er der journalføring i særtilfælde opbevares det i OneDrive (Microsoft) som er hostet i Europa og anses for et sikkert IT-system.

Hvor sikker er OneDrive?
Sikkerhedsovervågningssystemer og automatisering. OneDrive og Office 3654 vedligeholder robuste systemer til overvågning af sikkerhed i realtid. Disse systemer giver blandt andet besked om forsøg på ulovlig adgang til kundedata eller forsøg på ulovlig overførsel af data fra vores tjeneste.

Systemet er beskyttet af sikker kode og min computer er desuden låst med kode, når jeg efterlader den uden opsyn.

Sletning af journaloptegnelse sker 6 måneder efter, du har afsluttet dit forløb hos mig. Grunden til at opbevare dem i 6 måneder er, at sikre dit forløb i tilfælde af genoptagelse af behandling. Ønsker du at få slettet oplysningerne inden 6 måneder, kan du til enhver tid meddele mig dette på: info@caminoterapi.dk


Mail og sms

Jeg benytter mig af Office Outlook samt mailudbyder: Protonmail
Alle mails krypteres i forbindelse med afsendelse. 

Mails slettes efter 1 måned, men hvis det har relevans i forhold til forløbet, bliver de kopieret ind i journalen og opbevaret efter de forskrifter, beskrevet ovenfor. 

Din sign up mail slettes efter 5 år, da den indeholder din samtykkeerklæring som kræves af skat.

Sms bliver slettet straks efter modtagelse og afsendelse. 
Dog hvis de har relevans for forløbet, vil de blive tastet ind i journalen i henhold til ovenstående. 

Der vil ikke blive korresponderet via Facebook Messenger eller andre sociale platforme omkring dit forløb hos mig, da dette ikke anses for sikker kommunikation.


Hvem har adgang til data

Journal

Data i journaler er kun tilgængelig for mig. Dog har Microsoft adgang til oplysningerne, men da de er underlagt reglerne for databehandler og databehandleraftale, betegnes denne risiko for usandsynlig. Ønsker du at se denne aftale, kan du rekvirere den på mail: info@caminoterapi.dk

Jeg går i løbende supervision hos min supervisionsgruppe en gang om måneden, og cases bliver anonymiseret. Supervisor og eventuelle andre deltagere i supervision har tavshedspligt. 

Mail og sms

Mails er tilgængelige for mig. Derudover har mailudbyder Protonmail adgang til mails, der ligger på mailserveren. Mailudbyder er underlagt Persondataforordningen, og er underlagt reglerne for databehandler og databehandleraftale. Ønsker du at se denne aftale, kan du rekvirere den på mail: info@caminoterapi.dk 


Tilbagekaldelse af samtykke:

Du kan altid, i overensstemmelse med Persondataforordningen, tilbagekalde dit samtykke. Dette vil betyde, at jeg sletter dine oplysninger hurtigst muligt og inden for 3 uger. 

I henhold til ovenstående, kan du ikke tilbagekalde oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med mit økonomisystem og oplysninger, som jeg skal opbevare i henhold til skatteloven.

Tilbagekaldelse af samtykker afgivet i dette dokument kan gøres ved at kontakte mig på: info@camionoterapi.dk
 
Klagemulighed
Du har ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden – (Datatilsynet) – www.datatilsynet.dk

Øvrigt

Såfremt personoplysningerne skal behandles til andet formål end ovenfor angivet, oplyses du om dette, hvor du skal afgive nyt og særskilt samtykke, inden behandlingen igangsættes.
 

Samtykke

Ved underskrift af dette dokument eller accept under min kontaktboks her på siden giver du dit samtykke til, at ovenstående data opbevares og behandles i mine systemer.

Samtykke er frivilligt og der stilles ikke krav om samtykke, for at være i forløb hos mig. 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til mig på : Info@caminoterapi.dk

OBS:
Oplysninger nævnt ovenfor under punktet ”Oplysninger i henhold til Skattelovgivning og Bogføringsloven” samt oplysninger i henhold til eventuel diagnose, vil blive opbevaret i 5 år og er derfor ikke en del af denne samtykke-erklæring!

I øvrigt henvises til Privatlivspolitik på min hjemmeside. Privatlivspolitik vedlægges også denne samtykkeerklæring. Heri kan du se, hvilke systemer jeg benytter til opbevaring af dine oplysninger, udover ovenstående. 

 

Samtykke gives til følgende


    Koplysninger i forbindelse med Journaloptegnelser - i henhold til ovenstående.


    Jeg giver mit udtrykkelige samtykke til, at Bente Ghita Hansen på opbevarer og behandle mine oplysninger i forbindelse med afsendelse og modtagelse af mail og sms i henhold til ovenstående.


    Jeg giver mit samtykke til, at Bente Ghita Hansen må kontakte mig på mail eller via telefon i relation til mit forløb/aftaler.


    Jeg giver mit samtykke til, at Bente Ghita Hansen må opbevare oplysninger om eventuel nuværende eller fremtidig diagnose i 5 år jf beskrivelse ovenfor. 


    Jeg har læst og forstået, at oplysninger til brug i økonomi systemet opbevares i 5 år i henhold til gældende lovgivning og at disse oplysninger ikke kan kræves slettet inden 5 år.


 

Bente Ghita Hansen
Ved Smedebakken 10A, 1.th.
2800 Kgs. Lyngby
Rutevejledning

info@caninoterapi.dk

(+45) 26 818 678

Gå med

og få nyt fra Camino terapi , når jeg deler om kommende events, relevante artikler, solskinshistorier og meget mere.

Når du tilmelder dig får du en gratis afklarende samtale pr. telefon. 

Du kan skrive til mig via tilmeldingsboksen på kontaktsiden.

Glæder mig til at høre fra dig.

Læs min privatlivspolitik.

Intuit Mailchimp